Magister Managementinformatie Platform

Het Magister Managementinformatie Platform (MMP) is het startpunt voor actuele verantwoordings- en stuurinformatie binnen het Voortgezet Onderwijs.

MMP – Informatie vanuit verschillende bronnen

Het MMP biedt de mogelijkheid om altijd over de juiste informatie te beschikken en dit direct te analyseren. Of het nu gaat om teamleiders, die behoefte hebben aan actuele prestaties van hun leerlingen; om de onderwijskwaliteit medewerker, die zeer gedetailleerde analyses moet kunnen maken; of om de bestuurder, die het overzicht wil bewaren. Zo kan de onderwijskwaliteit verbeterd worden en wordt er doelmatiger gewerkt.

Voor iedere rol in de onderwijsorganisatie een app met informatie die is toegespitst op die rol. De Rendementen app, Onderwijsresultaten app, Libelle en het Management Dashboard genereren managementinformatie op basis van gegevens uit (onder meer) Magister. Daarnaast kunnen de MMP apps informatie aanleveren op basis van gegevens uit uw financiële (AFAS of Exact) en personele (AFAS, Raet of HR2day) systemen.

Het is mogelijk de MMP apps op elke plaats, tijdstip en apparaat te gebruiken. De MMP apps worden gekenmerkt door een intuïtieve bediening op zowel pc, tablet, laptop, smartphone.

Eenvoudig in beheer

Beheer, onderhoud en updates vormen een integraal onderdeel van de oplossing en worden automatisch verzorgd.

Toegang op maat

Het MMP beschikt over een beheermodule. Binnen de apps kunnen per gebruiker rechten worden toegekend. De gebruiker ziet zo uitsluitend de informatie die relevant is voor zijn of haar positie binnen uw school.

Bovenschoolse stuurinformatie

Veel schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor meerdere scholen en/of locaties, soms verdeeld over meerdere Magister-databases. De MMP apps, maken het mogelijk om alle informatie bovenschools te presenteren en te analyseren. In één oogopslag heeft u de resultaten van uw scholen in beeld. Het MMP is ook zeer geschikt voor onderlinge benchmarking.

Community

Bijna 2000 professionals in het Voortgezet Onderwijs hebben toegang tot één of meerdere apps. Via de community is het mogelijk met andere gebruikers in contact te komen. De community is een geschikte plek om kennis, vragen en tips uit te wisselen. U vindt via de community ook achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over updates, rekenconstructies en nieuwe functionaliteit.

QlikView-technologie

Het MMP en de apps worden in nauwe samenwerking met SchoolMaster door The Implementation Group (TIG) ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de software van Qlik. QlikView maakt data discovery mogelijk, een compleet nieuwe manier van werken, met de gebruiker aan het stuur. Dankzij het associatieve datamodel kan de gebruiker eenvoudig gegevens en invalshoeken combineren. Qlik Sense, het jongere broertje van QlikView, is een oplossing voor analytics, zó intuïtief dat het maken van rapportages en dynamische dashboards voor iedereen in de organisatie is weggelegd, oftwel SelfService BI.